Pravidla skotských soutěží

 

 

Hod závažím  do dálky

 Úkolem soutěžícího je uchopit závaží za držadlo a libovolným způsobem (ale pouze jednou rukou) jej hodit co možná nejdále (povolen rozběh max. 2,5 m). Každý soutěžící má tři pokusy, z nichž se započítává ten nejdelší. Závaží je ocelová koule uchycená na ocelovém řetězu o třech článcích opatřeném ocelovým držadlem o celkové hmotnosti 28 liber (cca 14 kg).

Hod balíkem slámy do výšky
Úkolem soutěžícího je napíchnout na vidle balík slámy o rozměrech cca 50x50x50 cm a přehodit ho přez laťku v dohodnuté výšce.
https://www.youtube.com/watch?v=eyMN1Ups-UU

 

Hod skotským kladivem

Úkolem soutěžícího je uchopit skotské kladivo za držadlo otočit se zády k místu, kam bude házet a po roztočení kladivo hodit. Při pokusu se nesmí nohy zvednout, ani nijak pohnout. Není povolen žádný rozběh ani otočka. Každý soutěžící má tři pokusy, z nichž se započítává ten nejdelší. Skotské kladivo je ocelová koule upevněná na dřevěném madle o délce cca 1 m o celkové hmotnosti 16 liber (cca 8 kg). 

Takhle to má vypadat: https://www.youtube.com/watch?v=FbC-9BCReS4&feature=related

 

Farmářský běh

Méně běžná a velmi stará součást skotských her. Soutěžící uchopí za držadla dvě padesátikilová závaží (do každé ruky jedno) a vyjde po stanovené trase. Měří se úsek, který bez zastavení a odložení závaží ujde.   
https://www.youtube.com/watch?v=GUVdcCBRTto

Hod kládou

Kláda je cca 5-6 m dlouhá, kůry zbavená, s jedním koncem užším. Úkolem soutěžícího je uchopit kládu oběma rukama za užší konec a opřít si ji o rameno. S takto drženou kládou se závodník rozběhne a ve vhodném okamžiku ji hodí (nejpozději však na místě předem označeném) tak, aby užší konec klády opsal ve vzduchu kruh kolmý k zemi a dopadl směrem od soutěžícího. Počítá se nikoliv dosažená vzdálenost, ale odklon od nakreslené osy - počítáno v cm nikoliv ve stupních.

V praxi to má vypadat asi jako na tomhle videu https://www.youtube.com/watch?v=l7xHS_M1M3c

 

Vrh kamenem do dálky

Úkolem soutěžícího je uchopit kámen do jedné ruky, ruku s kamenem opřít o rameno a prudkým pohybem vpřed hodit co možná nejdále (stejně jako při klasickém vrhu koulí). Je povolen rozběh, není povolena otočka. Závodník nesmí překročit kládu, která vyznačuje začátek dopadové dráhy (v případě překročení je pokus uznán za neplatný). Každý soutěžící má tři pokusy, z nichž se započítává ten nejdelší. Kámen je přírodní kamenná koule o přibližné hmotnosti 20 kg.

Takhle to má vypadat: https://www.youtube.com/watch?v=dnqieSd0S7c

Hod závažím do výšky

Úkolem soutěžícího je uchopit  závaží za držadlo a libovolným způsobem (ale pouze jednou rukou) jej přehodit přes laťku v určené výšce. Pokud se závaží dotkne laťky, ale neshodí ji, pokus je uznán jako platný. Po každém dokončeném kole se laťka zvyšuje o předem danou výšku. Vyhrává ten soutěžící, který úspěšně přehodí laťku v nejvyšší výšce. V případě rovnosti výsledků vyhrává ten soutěžící, který k překonání předchozí výšky potřeboval méně pokusů. Závaží je ocelový válec opatřený ocelovým držadlem o celkové hmotnosti 56 liber (cca 28 kg).

Takhle tato disciplína vypadala na Sychrově 2011 https://www.youtube.com/watch?v=TO9z5aTQwzk