Zakládací schůze členů Clanu Orlických horalů

04.05.2012 22:38

Dne 28. dubna se na zahrádce klubu Terezka v  Rokytnici v O. h. uskutečnila oficiální ustavující schůze občanského sdružení Clan Orlických horalů. Byli na ní schváleny stanovy a přijímáni noví členové sdružení. Každý z přijatých členů klanu musel absolvovat tradiční přijímací rituál alegorizující utnutí nepřítelovi hlavy v lítém boji. Při rituálu nikdo nebyl zraněn ani pohmožděn a tak molo být poté přikročeno k projednávání dalších otázek fungování a činnosti klanu. Nejdiskutovanějším byla diskuze týkající se nadcházejích Horalských skotských her v Rokytnici v O. h., hlavně jejich rozsahu a personálního zajištění. Za tímto účelem byla také provedena exkurze na místo konání her, t.j. do zámeckého parku, kde byli členové seznámeni s teréními možnostmi místa pro umístění jednotlivých aktivit události. Zároveň bylo také pořízeno několik prvních hromadných fotografií členů klanu. Po všech plamených diskuzích se spontálně rozproudila volná zábava, při které stále hrála důležiotu roli diskuze o otázkách budoucího fungování klanu. Zlatým hřebem večera pak bylo vystoupení známého kajakáře Libora Toncra, který v přilehlém bazénku okolo půlnoci několikrát zakroužil a poté předvedl bravurně zvládnutý obrat. Část členů klanu se po oficiálním zakončení schůze odebrala do jednoho místního kulturního podniku, kde ujednané reálie řádně zapili sklenkou lihuprostého alkoholického moku. Na závěr ještě patří poděkování panu Jardovi Janečkovy, který poskytl jednací prostory k pořádání shůze a slečně Berušce, která starala o žíznivé krky jednajících Skotů.

MC