Oslava svátku sv. Patrika

04.05.2012 21:29

V Sobotu 17. března 2012 byla na Samotě Adelheid na Vrchní Orlici konána oslava irského světce sv. Patrika . Oslavu zajišťonali někteří členové Klanu orlických horalů ve spolupráci s majiteli Adelheidu a jejich přáteli. Základem celého večera byla výtečná muzika, jejíž tématiku ještě umocňovala zelenooranžová výzdoba sálu hostince. K poslechu a tanci hrálo hned několik hudebních uskupení bravurně provedenou lidovou hudbu, většinou Irské provenience. Na pořadu večera bylo také několik vtipně pojatých soutěží přibližujících těžký život irského  farmáře. K tomu všemu byl na čepu naražen žamberecký Kanec vítečné chuti, ovšem velmi nezvyklého vzezření - v zelené bervě. V jídelníčku bylo také připraveno několik irských specialit v četně haggis. Celkově se akce vydařila až nad míru, což lze usuzovat i účasti, která daleko předčila představy organizátorů.

MC