Klanový systém

 

Kalnový náčelník - Ladisalv  Hemrlík

 

Klanový náčelník zástupce - Miroslav  Saligr

 

Výběrčí klanu  - David  Silber

 

 Atleti - sportovci

 

Přátelé klanu